Η θεωρία των πέντε στοιχείων!

Σύμφωνα με τη θεωρία των πέντε στοιχείων, ο άνθρωπος είναι μια πιστή μικρογραφία των σύμπαντος. Ότι υπάρχει μέσα στο ανθρώπινο σώμα, ακριβώς το ίδιο υπάρχει, με διαφορετική όμως μορφή, στο συμπαντικό σώμα.

Η Αγιουρβέδα πιστεύει ότι τα πάντα αποτελούνται από πέντε στοιχεία ή δομικά μέρη... γη, νερό, φωτιά, αέρα και αιθέρα. Οι ιδιότητές τους είναι ιδιαίτερα σημαντικές και μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις ισορροπίες και ανισορροπίες μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Αυτά τα πέντε στοιχεί ενσωματώνονται για να σχηματίσουν τις τρεις δυνάμεις ( Tridoshas) Vata, Pitta και Kapha.

Κάθε άτομο γεννιέται με ένα μοναδικό συνδυασμό doshas που καθορίζεται τη στιγμή της σύλληψης και επηρεάζεται από εποχιακές διακυμάνσεις και αρκετούς άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες.

Αυτές οι ξεχωριστές δυνάμεις διέπουν όλα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, τις δραστηριότητές και τα πρόσωπα που ορίζουν την υγεία και την ασθένεια . Η ισορροπία τους θεωρείται βασική προϋπόθεση για την τέλεια υγεία.