Οι τρεις μεγάλες ενέργειες TRIDOSHA

Σύμφωνα με το σύστημα του Ayurveda,υπάρχουν οι τρεις Ενέργειες (Doshas) που ρυθμίζουν και συντονίζουν τα πέντε λεπτά στοιχεία (Mahabhytas) μέσα στον άνθρωπο. Θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι η όλη ύπαρξη του ανθρώπινου σώματος έχει τρία κύρια χαρακτηριστικά.

Περισσότερα

Η θεωρία των πέντε στοιχείων!

Σύμφωνα με τη θεωρία των πέντε στοιχείων, ο άνθρωπος είναι μια πιστή μικρογραφία των σύμπαντος. Ότι υπάρχει μέσα στο ανθρώπινο σώμα, ακριβώς το ίδιο υπάρχει, με διαφορετική όμως μορφή, στο συμπαντικό σώμα.

Περισσότερα