Η θεωρία των πέντε στοιχείων!

Κατηγορία Ενδιαφέροντα

Σύμφωνα με τη θεωρία των πέντε στοιχείων, ο άνθρωπος είναι μια πιστή μικρογραφία των σύμπαντος. Ότι υπάρχει μέσα στο ανθρώπινο σώμα, ακριβώς το ίδιο υπάρχει, με διαφορετική όμως μορφή, στο συμπαντικό σώμα.

Περισσότερα